Skip to content

Program Feministiskt Forum 2011

november 9, 2011

Det efterlängtade programmet publiceras här och nu i sin helhet. Det är oemotståndligt! Läs läs läs! Bli pepp och inspirerad och kom! Vi ses i helgen, hurra! Undrar ni något, mejla malmosfeministiska@gmail.com

LÖRDAG 12 NOVEMBER

Feministisk frukost med Gudrun Schyman
10.00-11.30

Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Vad är feminism? Hur påverkas våra liv och vår vardag av faktorer som exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualitet? Gudrun Schyman guidar frukostdeltagarna genom feminismens grunder. En garanterat givande frukost vare sig du är nybörjare eller inbiten genusräv.

Kom en stund innan utsatt tid och köp kaffe och macka!

Kvinnor i asylprocessen
12.00-13.00

Sal: Elise Ottesen Jensen (SFH)

Den svenska asylrättens orättvisor drabbar kvinnor avsevärt hårdare än män. Till synes könsneutrala begrepp som ”politisk åskådning” och ”förföljelse” har konceptualiserats på ett sätt som utgår från mäns erfarenheter och sällan inbegriper kvinnors.

Annika Barnard är aktiv i Asylgruppen Lund och studerar mänskliga rättigheter. Hon skriver just nu en uppsats där hon tittar närmare på avslagsdomar för kvinnliga asylsökande under 2011.

Smaskigt Fakta-show
12.00-13.00

Tryckeriet Dans, Rolfsgatan 7B

Bruttorna bakom den mångfacetterade och virala feministiska bloggen Smaskigt Fakta håller hov på Feministiskt Forum Malmö genom att agera självhjälpskonsulter! Det blir en humoristisk show där vi granskar samtidens kåthet över individens makt att hjälpa sig själv.

Feminism på båda sidor bron
12.00-13.30

Sal: Angela Davis (SFH)

Begreppet feminism har fått olika betydelse och genomslagskraft i Sverige och Danmark – både i det privata och det offentliga. Samtalet kommer att fokusera på vad dessa skillnader består i och hur vi utifrån ett samhällsperspektiv kan förstå dess uppkomst.

Astrid Andersen har arbetat med genus och feminism, både inom och utanför universitetsvärlden i Danmark.
Camilla Christensen
är feministisk aktivist och har en kandidatexamen i religionsvetenskap från Köpenhamns Universitet.
Kasper Kaspian Falster
är genusvetare som studerat i Lund och bor i Köpenhamn.
Katrine Scott
bor i Köpenhamn och är doktorand vid Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet.
Moderatorer: Lina Sjögren och Agnes Ringer

Uppstartsmöte för Hallongrottans Vänner i Malmö
12.30-14.00

Sal: Bell Hooks (SFH)

Lotta Vilde Wahl från den feministiska bokhandeln Hallongrottan i Stockholm kommer till Malmö och berättar om Hallongrottans verksamhet och hur Hallongrottans vänner i Malmö skulle kunna vara en del av verksamheten på plats i Malmö.

Amatörpsykologi med Göteborgs Queerinstitut
12.30-13.30

Sal: Sampat Pal (SFH)

Queer är som bekant sprunget ur radikalfeminismens sköte. Göteborgs Queerinstitut hjälper queerkidsen att bearbeta sitt abjektiva modersuppror och kvinnokramarna att etablera en mogen vuxenrelation till sin politiska avkomma.

Deltagare: Zafire Vrba, Mats Råsmark och Lasse Långström

Feministisk kommunalpolitik – mellan reformism och revolution?
13.00-14.30

Sal: Chandra Talpade Mohanty (SFH)

Samtalsdeltagarna diskuterar de frågor de anser vara feministiskt strategiska, hur en kommunalpolitisk feminism kopplas samman med den utomparlamentariska kampen och hur vi i Malmö och Simrishamn kan komma närmare en vision om ett samhälle där kön inte är en resursdelande princip.

Martina Nilsson, jämställdhetskommunalråd för Vänsterpartiet
Hillevi Larsson
, socialdemokratisk riksdagsledamot från Malmö
Margarethe Müntzing
och Charlotte Rydell, F! Simrishamn
Moderator: Lena Philipson, journalist, City Skåne

Krig, revolution och förändring – kvinnors roll och situation
13.00-14.30

Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Hur påverkar nya typer av väpnade konflikter och säkerhetsfrågor kvinnor? Hur ser kvinnors aktivism ut i konfliktområden och vad har deras aktivism för samband med civilsamhället här?

Amineh Kakabaveh, grundare av Varken hora eller kuvad
Linn Ehde
, Internationella Kvinnoförbundet För fred och Frihet
Ragnhild Greek
, Operation 1325
Andrea Pettersson
, Ofog
Sara Lhådö
, har arbetat i organisationen Kvinna till Kvinna sedan 2004 på Balkan och i Mellanöstern
Moderator: Annelie Schlaug, doktorand på Lunds universitet och Malmö Högskola, forskar om fredsaktivister i konfliktområden

!!! Se även Kvinna till kvinnas dokumentär Kvinnornas krig i filmprogrammet 11.00-11.30 lördag 12 november!

Rödstrumpor och queerkids?
– ett generationssamtal
13.30-15.00

Tryckeriet Dans, Rolfsgatan 7B

Feminister som varit aktiva under olika tidsperioder samtalar om sina erfarenheter och ställer sig frågor som: Vad kan vi lära av varandra? Vad har vi gemensamt? Hur kan vi samarbeta mer över generationsgränserna för att stärka den feministiska rörelsen?

Eva Schmidt, författare till avhandlingen Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige åren 1968 till 1982.
Saskia Gullstrand
, Unga feminister
Sissela Nordling Blanco
, Talesperson Feministiskt Initiativ
Marie Osbeck, genusvetarstuderande och aktivist
Moa Johansson,
genusvetarstuderande och aktivist
Irene Andersson
, historiker vid MAH och aktiv feminist under 70-talet
Moderator: Emma Eleonorasdotter, journalist för tidskriften Mana

Systerskapande- ett samtal om praktisk feminism
13.45-14.45

Sal: Angela Davis (SFH)

Ett samtal med utgångspunkt i boken Systerskapande (2009) av Ellinor Eriksson, förbundssekreterare i SSU och Kristin Linderoth, ordförande i Lunds arbetarekommun. Boken är en metodhandbok i separatistiskt-feministiskt arbete. Samtalet kommer tematisera feministiska metoder, separatism och förståelsen av könsmaktsordningens praktiska konsekvenser.

Tusen serier
14.00-15.00

Sal: Elise Ottesen Jensen (SFH)

Tusen Serier berättar om sitt arbete med att göra den svenska seriescenen mindre svensk.

Medverkande: Amanda Alba Casanellas Donoso och Aida Ghardagian, serietecknare och aktivister

United Sisters
14.00-15.00

Sal: Sampat Pal (SFH)

United Sisters självstärkande workshop för tjejer 12-20 år.
Genom kul övningar och samtal kommer vi att reflektera kring oss själva och utforska ämnen såsom självkänsla, självförtroende, normer och gemenskap.

Religion + feminism = en möjlig förälskelse?
14.30-16.00
Sal: bell hooks (SFH)

Hur förhåller sig religiösa feminister till patriarkala idétraditioner inom kristendom, islam och judendom? Kan religionen verka som en inspirerande kraft för ett feministiskt engagemang och vice versa?

Lisa Vinsander, präst i Svenska Kyrkan
Elin Grelsson
, skribent och kristen
Khadidja Ouis
, arkitektstuderande och skribent med muslimsk bakgrund
Anna Strömberg Pamp
, judaistikexpert
Kodra Alhir,
muslim, socialrådgivare på kriscentrum för kvinnor i Malmö och föreläsare

Normkritik i förskolan
14.45-15.45

Sal: Chandra Talpade Mohanty (SFH)

Emelie Lyholm berättar om sin föreställning Queer i förskolan samt sitt arbete med handledning av pedagoger i genuspedagogik. Det handlar om tankar kring skapande av kön och hur vi tillsammans med barn kan reflektera över det.

Är aborträtten hotad? Ett samtal om abort i Sverige och världen
14.45-16.15

Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Lena Lennerhed, professor i idéhistoria och fd ordförande för RFSU
Ann Svensén
, chef på RFSU för enheten Policy, opinion och påverkan

Varken hora eller kuvad
15.00-16.00
Sal: Angela Davis (SFH)

Varken hora eller kuvad är en avdelning av den internationella organisationen, Ni Putes Ni Soumises, som grundades i Frankrike 2003 och är en politisk och religiöst obunden, feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse.

Medverkande: Amineh Kakabaveh

R-ordet – Varför SD är ett kulturrasistiskt parti
15.00-16.00
Sal: Sampat Pal (SFH)

Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, föreläser utifrån intervjuer med kvinnor aktiva i Sverigedemokraterna. Det handlar bland annat om oviljan som finns kring att tala om SD som ett rasistiskt parti.

Fattiga barn och deras mammor
15.30-16.45
Sal: Elise Ottesen Jensen (SFH)

Barnfattigdomsfrågan uppmärksammades 2010 när Rädda Barnen släppte en rapport som belyste situationen för de 220 000 barn som lever i så kallad relativ fattigdom i Sverige. Här samtalar Tapio Salonen med Martina Nilsson om hur läget kan förändras och vad politikerna gör idag.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola
Martina Nilsson
, jämställdhetskommunalråd i Malmö för Vänsterpartiet
Moderator: Alex Lindskog, Malmös Feministiska Nätverk

Feministiskt självförsvar
16.00-18.00

Tryckeriet Dans, Rolfsgatan 7B

Vi jobbar framför allt med övningar för att öka självförtroendet, lära oss använda vår röst, sätta gränser med vårt kroppsspråk och enkla fysiska självförsvarstekniker. Feministiskt självförsvar är ett sätt att tillsammans prata om våra erfarenheter, diskutera hur vi kan stötta varandra och formulera krav för förändring.

Feministiskt självförsvar är ett kvinnoseparatistiskt pass vilket betyder att det är ämnat för alla som anser sig vara kvinnor.

Arrangör: Ung Vänster

Feministiskt föräldraskap och förskolefrågor
16.00-17.30

Sal: Chandra Talpade Mohanty (SFH)

Samtal mellan personer som har olika erfarenheter av förskolefrågor och föräldraskap utifrån ett feministiskt perspektiv. Vilka strategier finns för att undvika att vi formar våra barn enligt en könsstereotyp mall inom och utanför förskolan? Är det här rentav ett dödfött projekt för att barn till sin natur är konservativa?

Linus Lindell från Feministiska föräldrar
Emelie Lysholm

Annelie Bengtsson, feministisk mamma och mormor
Moderator: Liv Strömquist, serietecknare och krönikör

Samtal om att arbeta normkritiskt
16.15-17.15

Sal: Sampat Pal (SFH)

En kort introduktion till vad normkritik kan vara och därefter ett gemensamt samtal om strategier, möjligheter och svårigheter med att rent praktiskt arbeta normkritiskt. Både för dig som aldrig hört talas om normkritik förut och för dig som arbetar med det dagligen.

Samtalsledare: Lisa Nissen och Lisa Asu.

Feministiskt Perspektiv
16.30-17.30

Sal: Angela Davis (SFH)

Ida Ali Lindqvist, journalist och sportredaktör på nättidningen Feministiskt Perspektiv, berättar om sina erfarenheter av arbetet med att starta upp en feministisk tidning.

Sverige suger – ett samtal om papperslösas rättigheter i Sverige
16.30-18.00

Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Representanter från organisationer som på olika sätt arbetar med papperslösas rättigheter samtalar om solidaritetsarbete och om hur kampen för papperslösas rättigheter på ett bättre sätt kan inkluderas i den feministiska rörelsen.

Amalia Alvarez, SAC
Annika Barnard
, Asylgruppen Lund
Ida Kjellin, Asylgruppen Malmö
Maja Lundqvist
, Ain’t I a woman, Göteborg
Helena Parsmouth, Ain’t I a woman Göteborg
Moderator: Stina Svensson, Feministiskt initiativ

Operation 1325 – om kvinnor, fred och säkerhet
17.00-18.00

Sal: Elise Ottesen Jensen (SFH)

Det handlar om mer makt åt kvinnor i fredsprocesser! Efter en konflikt, efter krig och demonstrationer, sätter sig de som nyss burit vapen vid förhandlingsborden för att utarbeta en ny konstitution. Ytterst få kvinnor tillåts delta. Fem kvinnoorganisationer i Sverige arbetar tillsammans för att genom politisk påverkan, utbildningar och samverkan med kvinnogrupper i Sudan och Mellanöstern säkerställa att FN-resolutionen 1325 genomförs.

Medverkande: Ragnhild Greek, Operation 1325

All the women are White…
17.30-19.00

Sal: bell hooks (SFH)

“All the women are White, all the Blacks are men, but some of us are brave” är titeln på en idag legendarisk antologi om svart feminism. Gång på gång har de synliggjort hur rasismen formar människors villkor i Sverige, visat på den dominerade feminismens begränsningar och kanske framförallt skapat nya politiska arenor och projekt.

Sissela Nording Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ.
Diana Mulinari,
professor i genusvetenskap och antirasist-/feministaktivist.
Moderator: Sara Mohammadi

Historia A
19.00-20.30

Inkonst, Bergsgatan 29

Entré: 160:- / Under 27 år & Studenter: 95:- (biljett kan köpas på kulturcentralen eller i dörren)

Är historien sann eller osann? Viktig eller oviktig? Och vem fan har bestämt det? PotatoPotato har etablerat sig som en nyskapande scenkonstaktör i Malmö som ifrågasätter normer, strukturer och konventioner inom scenkonsten i Sverige. Nu ger de sig på en jätte: världshistorien. Historia A är en föreställning som hade varit tråkig i en perfekt värld.

Föreställningen är ca 1,5 tim

!!! Se även Potato Potatos seminarium om arbetet med föreställningen, söndag 13 november kl 13.15-14.15 i sal: Angela Davis .


FEST!!!

20.00- ca 01.00
Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Vi bjuder på peppiga DJs, lantlig musik, underhållning, stjärnspäckad stand-up, dans och trevlig stämning!

God dryck till salu. Allt överskott går till Malmös feministiska nätverks verksamhet!

FRI ENTRÈ
20.00-21.00
DJ Irena
spelar göttiga hits som en både kan chilla & dansa till…

21.00-21.30
Malmös feministiska kör
inviger Forumfesten med skönsång, klagosång och subversiv gemenskapshymn.

21.30-21.45
Live-spelning med Linnea Lundborg.
Bittra visor om vardagens problem som mjäll & män.

21.45-22.15
Live-spelning med Giddyup Go Go Gun Gals

Giddyup GoGo Gun Gals består av Karolina Bång och Fie Ingemansson. ”The queer cowgirls who put cunt back in cuntry.”

22.15-23.30
Standup-afton

Moa Svan – Känd från bland annat Humormaffian och Kyss min plysch
Emma Knyckare –
Komiker från Göteborg som bland annat levererar svidande satir i P3-programmet ”Tankesmedjan”
Anni Isis – även kallad “stolta slampan”, flata och feminist
Matilda Berggren
– bejublad programledare på sex- och samlevnadsprogrammet Ligga med P3 och en funny motherfucker
Pernilla Hammargren –
Bakgrund som skådis i samhällskritiska Teater Salieri. En av tre komiker i Humormaffian
Moa Lundqvist – Moa Lundqvist bloggar för riketssal.se och Smaskigt Fakta och hörs ibland på P3
Cecilia Ramstedt – Möllevångens drottning av svart humor. Rått ibland, men alltid vackert. Driver klubb Prick Prick på Mejeriet i Lund tillsammans med Erik Bören.

23.30 tills stängning
DJ Annelie Pow Pow
& DJ Irena & Co håller ställningarna tills det är dags för alla att vagga hemåt för att förbereda sig inför nästa stora dag av feministisk folkbildning och debatt!

SÖNDAG 13 NOVEMBER

Hur mår den feministiska konsten i Malmö?
11.00-11.45

Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Ett samtal om feministiskt konstnärligt samarbete och den feministiska konstscenen i Malmö.

Medverkande: Representanter från Dotterbolaget, W.I.S.P. (Women in performing art), Loana Ibarra Mazari, konstnär, Mirjam Norinder, konstnär samt Amanda Martinez, gallerist.

Moderator: Lotta Narvehed

Idrott & maskulinitet
11.00-12.00

Sal: Angela Davis (SFH)

Jesper Fundberg, etnolog och lektor i Idrottsvetenskap med inriktning mot internationell migration/etniska relationer (IMER).
Ida Ali-Lindqvist, journalist och just nu sportredaktör och allmänreporter på nättidningen Feministiskt Perspektiv.Stina Svensson, talesperson för Feministiskt Initiativ och engagerad i frågor kring maskulinitet och sport.
Moderator: Jonas Lindqvist

Jämställt bistånd – hur funkar det?
11.00-12.10

Sal: Sampat Pal (SFH)

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett område som betonas särskilt inom svensk utvecklingspolitik. Men hur ser det ut i arbetet på plats och inom organisationer som är knutna till SIDA?

Samtalsdeltagarna med erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete diskuterar hur det är ställt med strävan efter jämställdhet i arbetet på plats i så kallade mottagarländer. Hur skulle arbetet för att stärka kvinnors rättigheter kunna förbättras inom svensk biståndspolitik och utvecklingssamarbete? Vad kan den feministiska rörelsen i Sverige lära sig av erfarenheterna från internationellt utvecklingssamarbete?

Martina Hibell, styrelseledamot i Svalorna Latinamerika
Cissi Hedlund,
styrelseledamot i Latinamerikagrupperna
Johanna Saunders
har erfarenhet från arbete i bl.a Nicaragua
Sara Aili, styrelseledamot i Afrikagrupperna
Moderator: Lina Sundahl Djerf

Don´t just tell- show it!
11.00-12.45

Sal: Bell Hooks (SFH)

Vardagsaktivistisk workshop med Lina Eriksson. Kom och designa din egen förpackning med konkreta verktyg för feministiskt engagemang och aktivism. Träna på att ta plats genom peppande självförsvar.

Lina Eriksson är aktivist och konstnär. Bor i Göteborg där hon bl.a. är aktiv i serietecknarkollektivet Dotterbolaget.

Kvinnlighet till salu?
12.00-13.00

Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Om varor, lönearbete och tillväxt

Nina Björk är litteraturvetare, legendarisk författare och kulturskribent. Här föreläser hon om några av vår samtids stora frågor – lönearbete, kapital, konsumtion, könsroller och tillväxt.

Transkamp NU OBS INSTÄLLT

 

Popkollo berättar
12.15-13.00

Sal: Sampat Pal (SFH)

Popkollo kommer och berättar om sitt arbete: varför Popkollo behövs och vad som händer på ett kollo.

Popkollo är en långsiktig och förebyggande satsning för att på sikt uppnå en jämställd musikbransch och i förlängningen ett jämställt samhälle, som arrangerar sommarkollon för tjejer i åldrarna 12-18 år.

Genusperspektiv i sportjournalistiken
12.30-13.30
Sal: Chandra Talpade Mohanty (SFH)

Anja Gatu, sportchef på Sydsvenskan, föreläser om (bristen på) genusperspektiv i sportjournalistik, om vilka problem som finns i dagens medievärld samt vad som bör göras.

Kvinnofridsprogrammet i Malmö
13.00-14.00

Sal: bell hooks (SFH)

Hur har arbetet för att ta fram programmet sett ut? Vilka utmaningar har varit svårast? Hur ser kvinnofridsarbetet i Malmö ut idag? Vilka är de största behoven i dagsläget? Hur kan vi förbättra våldsutsatta kvinnors situation i Malmö?

Johanna Saunders
, socionom med mycket erfarenhet från arbete med barns och kvinnors rättigheter i Sverige och internationellt
Margot Olsson
, samordnare för kvinnofridsprogrammet i Malmö Stad.

Seminarium kring PotatoPotatos föreställning Historia A
13.15- 14.15

Sal: Angela Davis (SFH)

Linda Forsell, Freja Hallberg och Jenny M Jensen från PotatoPotato berättar om processen, researchen, lusten och kosmosångesten som uppstår när man vill förändra världshistorien till en berättelse om människor.

!!! Potato Potatos föreställning Historia A visas på Inkonst lördagen 12 november kl 19.00-20-30. Entré 160:-/95:-. Se lördagens program!

Vem tjänar på kapitalismen?
13.15-14.00

Sal: Sampat Pal (SFH)

Hur tjänar kapitalismen på patriarkatet? Och varför är kvinnor nyliberalismens största förlorare? Den frihetligt socialistiska aktionsgruppen Mangla berättar om hur vi gemensamt kan bekämpa privatiseringar!

Uppstartsworkshop för Ain’t I a Woman-kampanj i Malmö
13.30-15.00
Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Kampanjen Ain´t I a woman arbetar för papperslösa kvinnors rätt till skydd. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Umeå, Norrköping och hoppas nu snart även finnas i Malmö! Vill du vara med och köra igång kampanjen i Malmö? Vill du veta varför det behövs? Vill du veta hur vi arbetar? Kom till vår föreläsning, diskussion och uppstartsworkshop! Välkommen!

Relationsanarki
13.45-14.45

Sal: Chandra Talpade Mohanty (SFH)

Hanna Hannes Hård och Karolina Bång samtalar om relationsanarkism och mono-kritik. Vad är det? Hur gör en? Du får möjlighet att fråga och lära dig allt du velat veta.

Hanna Hannes Hård gör relationsanarki, normkritik och kroppsaktivism efter förmåga.
Karolina Bång är serietecknare, musiker och relationsaktivist.
Moderator: Lasse Långström, regissör och aktiv i Göteborgs queerinstitut och Manlig Identitetskonst

Musikworkshop
14.00-17.00

Arena 305

Musikfabrik 305 och Popkollo håller workshops och handlett repande på Arena 305. För tjejer och transpersoner (15-20 år) som vill skapa musik! Popkollo och Musikfabriks verksamheter presenteras och sen blir det workshops i instrument och/eller låtskrivning.

MUSIKFABRIK 305 är ett samarbete mellan Arena 305, Popkollo och Folkuniversitetet och riktar sig främst till dig som är tjej eller transperson, är mellan 15-20 år (eller fyller 15 i år) och som vill uttrycka dig på något sätt inom musik.

Popkollo arrangerar sommarkollon för tjejer i åldrarna 12-18 år

14.00 – Dörrarna till Arena 305 öppnas, vi välkomnar nya och gamla besökare i caféet.
14.30 – WORKSHOPS pass 1. dj-workshops, instrumentworkshops, rep
15.15 – WORKSHOPS pass 2. dj-workshops, instrumentworkshops, rep
17.00 20.00 – Öppen scen, MINGEL i caféet. Popkollo presenterar sig på scenen och berättar om sitt projekt

Kvinnotryck – feministiska grafiker
14.15-15.00
Sal: Sampat Pal (SFH)

Emil Nilsson, intendent på Krognoshuset i Lund berättar om den pågående utställningen Kvinnotryck: Grafik och teckning från 1970-talet. Utställningen samlar verk av fem konstnärer som alla gjorde politiskt engagerad konst under 1970-talet. Krognoshuset i Lund är ett konstnärsdrivet galleri som funnits sedan 1928

Det är för jävligt! – ett samtal om arbetsplatskamp
14.30-15.30

Sal: Angela Davis (SFH)

Tidsbegränsade anställningar, ofrivillig deltid, rasism, könsdiskriminering, löneskillnader, obetalt arbete; listan med orättvisor på dagens arbetsmarknad kan göras lång. Temat för detta samtal med Ana Rubin och Jenny Nilsson är hur organisering och kamp byggs på arbetsplatser med ett speciellt fokus på hur frågor om rasism och könsdiskriminering bekämpas.

Jenny Nilsson, SAC
Ana Rubin
, facklig feminist och representant från Interfem.
Moderator: Paula Mulinari

Killar och Feminism
14.30-15.30

Sal: Elise Ottesen Jensen (SFH)

Att vara kille och feminist kan vara krångligt. Vilken plats har man i en feministisk strategi, vilken roll har man i brytandet av
könsmaktsordningen och vad kan man utifrån det göra i sin vardag?

Programpunkten är öppen för alla.

Arrangör: Ung vänster

Har du koll på sexualpolitiken?
15.00-16.00

Sal: Sampat Pal (SFH)

Workshop om den svenska sexualpolitikens historia under 1900-talet.

Medverkande: Sanna Malmros, RFSU Malmö

Den roliga feminismen
15.00-16.00

Sal: bell hooks (SFH)

Satiriker, aktivister, regissörer konstnärer och skribenter pratar om hur den feministiska humorn ser ut och hur det funkar med humor som politisk strategi. Vad kan vi vinna på att feministisk aktivism och debatt är humoristisk? Kan det rentav vara hämmande om allt måste vara roligt?

Liv Strömquist, Sara Hansson och Sara Granér arbetar med humor i tecknad, skriven, radiopratad och aktivistisk form.
Lasse Långström
, MatsRåsmark och Zafire Vrba är med i Göteborgs Queerinstitut och Manlig identitetskonst som bl.a. gjort filmen Gråt allians av vårt hat och ordnar återkommande aktioner som Heterohatets dag och Allsång mot högerkristet nationaldagsfirande.
Moderator: Nanna Johansson, serietecknare och radioprofil.

Femininitet hos kroppar som könas som kill-kroppar
15.15-16.15

Tryckeriet, Rolfsgatan 7B

Hur bemöts femininitet hos kroppar som könas som kill-kroppar – både gällande beteende och attribut? I mainstreamsamhället, i bögvärlden, i radikalfeminismen, i queerfeminismen? En diskussionsträff kring cisism/cisnormer, objektifiering, femininitetsförakt, patriarkat och transfobi.

Diskussionsinledare: Alexander Alvina Chamberland

Kampen fortsätter: Malmös Feministiska Nätverk
16.20-17.00

Caféet, våning 1 (SFH)

I denna sista programpunkt bjuder Malmös feministiska nätverk till en diskussion kring hur vi tillsammans kan fortsätta kampen för att stärka det feministiska arbetet i Malmö. Vad tycker du att nätverket skall arbeta med? Vill du engagera dig? Kom och prata, ställ frågor eller bara lyssna.FILMPROGRAM

Filmrummet: Våning 2, Sofielund Folkets hus

LÖRDAG 12 november

Kvinnornas krig
11.00-11.30

Nätverket Kvinna till Kvinna visar Marika Griehsels dokumentär Kvinnornas Krig.

”Vi kan prata, prata, prata – men ingen lyssnar på oss.” Orden kommer från en kongolesisk kvinna i kortfilmsdokumentären Kvinnornaskrig av Marika Griehsel. 20 000 kvinnor våldtogs under kriget i Bosnien-Hercegovina, i Demokratiska Republiken Kongo talar man om mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor och barn. Kvinnornaskrig handlar om ett möte våren 2009 mellan kvinnor från Balkan och DR Kongo. Filmen har gjorts på uppdrag av Kvinna till Kvinna.
Esther Munyerenka, socialassistent på Panzi-sjukhuset i DR Kongo, och Mira Vilusic, psykolog från Tuzla i Bosnien-Hercegovina, är filmens huvudpersoner. Mira Vilusic: ”Jag är så förbannad över att ingen gör något. Ingen gjorde något i Bosnien, i Kosovo. Det som pågår i Kongo är ett krig mot kvinnorna. Ett krig där vapnet är våldtäkt.”

!!!Lyssna även på samtalet Krig, revolution och förändring – kvinnors roll och situation, lördag 12 november kl 13.00-14.30Tryckeriet, Rolfsgatan 7B. Se lördagens program!

Workshop i Filmaktivism med Råfilm
12.00-16.30

Facebook-event: https://www.facebook.com/event.php?eid=315016058524591

Kom på en workshop i filmaktivism!

Erica Elfström och Shiva Anoushirvani håller i en föreläsning/workshop om hur man kan arbeta med film som ett politisk verktyg. De kommer berätta om sitt eget filmskapande och visa exempel på hur man kan arbeta.

Erica Elfström är med i RÅFILM och har arbetat med olika filmprojekt sen 2008. Just nu klipper hon sin fjärde film som handlar om teatergruppen Banditteatern. Hon arbetar med ett större dokumentärfilmsprojekt som går under namnet Möllanantologin och har börjat skriva på sitt första spelfilmsmanus. Klipp kommer visas från The Female Experience och Dotterbolaget.

Shiva Anoushirvani är samtids- och konceptkonstnär. Hennes verk är videobaserade men hon arbetar även med installationer, performance och fotografi. I hennes konstnärskap utforskar hon sociala och psykologiska strukturer, både ur ett brett samhällsperpektiv men även ur enskilda individers förhållningssätt till olika politiska frågeställningar. Migration samt globala hot och kriser är ämnen som står i fokus i hennes senaste verk.
www.shivaa.se
www.mythofreality.se

Workshopen
Ni kommer att få en hands-on-tid där vi provar alla momenten. Det vill säga filmande, enklare redigering och hur man får ut sitt material/film på ett enkelt sätt.

Film är ett kraftfullt verktyg och ett perfekt redskap. Man kan använda det som diskussionsunderlag, trailers till demonstrationer, installationer och för att väcka opinion.

Kom och delta i en kul och lärorik workshop! Har du ett projekt som du vill göra en film till kan vi utgå från det.

Det kommer finnas viss utrustning, men ta gärna med era egna kameror, Iphone eller annan utrustning vi kan filma med. Har du ett mac-dator? Ta med den! Där finns det ett redigeringsprogram vi kan använda.

Max 10 deltagare på workshopen, men alla är välkomna på föreläsningsdelen som kommer vara cirka en timme. Om man vill vara säker på en plats på workshopen kan man anmäla sig till ericaelfstrom@gmail.com med sitt namn så sätter vi upp dig som föranmäld. Då har man förtur!

Manlig identitetskonst visar Queerfeministiskt Gbg
16.30-18.30

Gruppen Manlig Identitetskonst visar dokumentär Queerfeministiskt GBG, en film som visar olika aktioner och liknande de gjort i Göteborg som Heterohatets dag och Kriget mot Alliansen, Transgender Day of Vengance, Allsång mot högerkristet nationaldagsfirande, Svart regnbågskravall m.m. Allt med ganska mycket humor, dans och sång. Lars Långström från Manlig Identitetskonst kommer att presentera filmen.

SÖNDAG 13 november

Film och feminism – Att försöka skapa alternativa bilder
12.00-14.00

Filmarna Ninja Thyberg, Emma Thorsander och Mika Gustafson använder film som verktyg för att skapa alternativa representationer av kropp, sexualitet och identitet. De visar sina kortfilmer och bjuder in till en diskussion om den rörliga bildens möjligheter till att skapa något nytt, men också svårigheten i att navigera bland filmens alla konventioner, arketyper och klichéer.

Filminism!
14.00-16.30

Internationella feministiska kortfilmer.

I vårt kortfilmsprogram presenterar vi starka personliga, roliga och upprörande filmer som handlar om feministisk aktivism och empowerment, från bland annat Kanada, Serbien, Brasilien, Sverige, USA och Australien. Det är en spännande blandning av dokumentärer, experimentell film och kortfilmsdrama!

Filmerna i det första blocket har valts ut i ett samarbete med organisatörerna av Entzaubert Queer Film Festival, en DIY-filmfestival som funnits i Berlin, Tyskland, de senaste fem åren. Det andra blocket fokuserar på lokala filmare. Tillsammans tydliggör programmet den stora variationsrikedom och dynamik som råder inom samtida feministisk film.

Vi visar bland annat:

Födelsedag av Jenifer Malmkvist (Sverige/Polen 2010)

Den Svarta Sjön av Kolbeinn Karlsson (Sverige 2011)

My Body My Territory av ACT Women / Aleksandra Nestorov (Serbien 2010)

Every Ho I Know Says So av Lusty Day

My Life in 5 Minutes av Allyson Mitchell (Kanada 2000)

Séverine av Lorena Salomé (Kanada 2011)

Ultimate Sub Ultimate Dom av Dayna McLeod (Kanada 2009)

The Diary of a Brazilian Girl av Simone Mottier (Franska Guiana 2009)

PYSSELRUMMET

Våning 1, Sofielund Folkets hus

Kom och pyssla i pysselrummet! Tillsammans gör vi en gemensam pärplatta, kom och lägg ditt bidrag! Ta med en T-shirt som du själv kan trycka eller gör remake-smycken av leksaksdjur tillsammans med Enter Mötesplats. För barnen finns här också pyssel, böcker och annat skoj!

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: